SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.


Mācību rezultāts

Gūta izpratne par uzņēmējdarbības formu priekšrocībām un trūkumiem, lai varētu izvēlēties darbības jomai atbilstošāko uzņēmējdarbības formu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties