SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Stresa menedžments un profesionālā izdegšana
        

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji, darbinieki, pārdevēji, konsultanti, aģenti, pasniedzēji, skolotāji, žurnālisti un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par profesionālās izdegšanas psiholoģiskajām pazīmēm, stresa ietekmi uz uzvedību un prasme izmantot profesionālās izdegšanas pārvarēšanas metodes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 40 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek divas reizes nedēļā. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, problēmu risināšana, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 320.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties