SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personas datu aizsardzība? Nē - pārvaldība!
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītāji, datu aizsardzības speciālisti, personāla speciālisti, lietveži, kā arī ikviens, kurš vēlas pārvaldīt savus personas datus.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas un izpratne par personas datu apstrādes likumīgumu, datu subjektu sniegto piekrišanu pārvaldību, personas datu apstrādes principiem, pārskata atbildības principu, apstrādes drošību, datu aizsardzības pārkāpumiem, personas datu apstrādes reģistru.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 3 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē vai tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības tiek organizētas vienā dienā.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam dalībniekam grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties