SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Komunikācijas meistarklase. "Grūtais klients"
        

Mērķa auditorija

Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, mārketinga speciālisti, studenti, ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūta izpratne un zināšanas kā rīkoties, lai saskaroties ar sarežģītiem sadarbības partneriem, kolēģiem vai "grūtajiem" klientiem, saglabātu mieru un izveidotu uz rezultātu orientētu, konstruktīvu komunikāciju. Gūtās zināšanas veicina personisko efektivitāti gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā klātienē. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi, treniņi, grupu darbi, diskusijas u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties