SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness IV Gamestormings un atbalsta instrumenti radošam prātam
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt zināšanas, kas palīdz radīt daudzveidīgas un augstvērtīgas idejas. Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un zināšanas, kas dos iespēju ģenerēt daudzveidīgākas un augstvērtīgākas idejas. Apgūtas radošās domāšanas metodes:

  • „Zivs asaka”;
  • „SCAMPER”;
  • „Morfoloģiskā karte”;
  • „Sirds, prāts, rokas”;
  • „Gamestorming” pieeja.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419, 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties