SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt zināšanas, kas palīdz radīt daudzveidīgas un augstvērtīgas idejas. Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un gūtas zināšanas, kas dos iespēju ģenerēt vairāk dažādu ideju.

Apgūti:

  • inovāciju priekšnoteikumi, pamatprincipi un stimulatori;
  • pastāvošie mīti par inovāciju un radošuma mītu lauzējiem;
  • radošās, laterālās un analītiskās domāšanas pamati, domāšanas pārslēgšana;
  • daudzveidīgie inovāciju veidi un prasme tās atpazīt;
  • „Violeto govju” ideju radīšanas pamati.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419, 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties