SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Komandas darba vadīšanas ABC
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, speciālisti, darbinieki un ikviens interesents, kuriem darbs ar cilvēkiem ir ikdienas darba sastāvdaļa.


Mācību rezultāts ]

Attīstītas spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu. Veidota izpratne par to, kā ikdienā novērtēt savu darbību un kā veidot atgriezenisko saikni, apgūtas dažādas metodes saskarsmē ar darbiniekiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 80 mācību stundas - klātienē. Mācības notiek vienu vai divas reizes nedēļā.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, kļūdu analīze, vingrinājumi, grupu darbs, lomu spēle.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 560.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties