Kāpēc pārmaiņas nāk tik grūti
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences  pilnveide pārmaiņu procesu vadībai.

Pārmaiņas ir neizbēgamas, jo nav darba vietu, kuras neietekmētu jauni lēmumi, jauni vadītāji un kolēģi, jaunas idejas utt. Tomēr ne visiem indivīdiem un visām grupām ir viegli pielāgoties pārmaiņām. Nereti organizācijas piedzīvo, ka darbinieki pretojas pat pozitīviem procesiem. Reizēm šī pretošanās ir tik aktīva, ka var rasties aizdomas pat par sabotāžu.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Kāpēc kolektīvi mēdz pretoties pat labi domātām pārmaiņām, sabotē savu un citu darbu.
  • “Pārmaiņu šoks”, jeb pārāk daudz pārmaiņu pārāk īsā laika posmā.
  • Kā veidojas lojalitāte.
  • Kāpēc cilvēki var atteikties strādāt, jo “kādreiz zāle bija zaļāka”.
  • Kā cilvēki un grupas konstruē solījumus sev un citiem.
  • Kas ir psiholoģiskie kontrakti, jeb kāpēc veidojas kolektīvi, kur visi pārstrādājas, vai kolektīvi, kur "strādā tikai muļķi".

Ieguvumi:

  • Kolektīva lojalitāte pārmaiņu situācijā.
  • Organizācijas spēja attīstīties un mainīties.

Metodes: interaktīva lekcija, diskusijas. Piemēru analīze.

Lektore: Līga Bērziņa, uzvedība.lv vadītāja.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 – 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 57.00 (klātiene) (cenā iekļauta kafijas pauze un materiāli)

EUR 44.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties