Mobings darba vietā – tā izpausmes un novēršana
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences  pilnveide psihoemocionālās vardarbības prevencijai, atpazīšanai un novēršanai darba kolektīvā.

Ja kādam šķiet, ka vardarbība darba vidē ir sākusies pēkšņi, tas nozīmē, ka kaut kas ir palaists garām. Ja mēs šos signālus nepamanām, incidentu skaits pieaug.  Ir faktori, kas palielina neveselīgas vides veidošanos, un ir formulas, kā samazināt to iedarbību.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Atpazīsti signālus! Kādām pazīmēm ir jāpievērš īpaša uzmanība?
  • Kā sākas, attīstās un noslēdzas vardarbība darba vidē?
  • Mobings nekad nesākas bez robežu pārbaudes. Kā tas notiek?
  • Kāpēc pat stipriem cilvēkiem ir tik grūti pretoties mobingam darba vidē?
  • Mazas formulas emocionālā klimata uzlabošanai?
  • Ieteikumi vardarbības atpazīšanai, mazināšanai un pārtraukšanai.

Ieguvumi:

  • Emocionāli veselīgāka darba vide kolektīvā.
  • Darbinieku augstāka lojalitāte organizācijas vērtībām un mērķiem.

Metodes: interaktīva lekcija, diskusijas. Piemēru analīze.

Lektore: Līga Bērziņa, uzvedība.lv vadītāja.


Mācību procesa norise

Mācības notiek  attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 – 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 62.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties