Stresa noturības palielināšanas treniņš
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide savas psiholoģiskās labklājības uzlabošanai. Programma veidota, lai paaugstinātu dalībnieku individuālo stresa noturību un vairot viņu psiholoģisko labklājību.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Stress kā mūsu reakcija uz notiekošo.
  • Ko cilvēkam nodara ilgstošs stress: izmaiņas uzvedībā un ķermenī.
  • Cilvēks, vilks un dinozaurs, kas mīt mūsu smadzenēs.
  • Faktori, kas ietekmē noturību pret stresu.
  • Neirobioloģija kā palīgs mūsu labsajūtas atjaunošanai, jeb kā vairot savu uzticēšanās hormonu (oksitocīnu) un laimes "hormonu"(serotonīnu), lai ātrāk beigtu stresot.
  • Citi praktiski paņēmieni ar tūlītēju un ilgtermiņa iedarbību emocionālās pašregulācijas un labbūtības uzlabošanai: fiziski vingrinājumi, relaksācijas tehnikas, elpošanas vingrinājumi un apzinātības prakse.

Ieguvumi: pateicoties nodarbībā sniegtajai informācijai un apgūtajām praktiskajām metodēm, tiks sasniegts nodarbības mērķis – paaugstināta dalībnieku individuālā stresa noturība. Mācību dalībnieki pratīs kompleksi pieiet stresa risinājumiem savā dzīvē – no cēloņiem līdz savu fizisko un arī emocionālo reakciju vadīšanai, kā arī būs ieguvuši zināšanas, kā palielināt savu psiholoģisko labklājību. Ilgtermiņā, pielietojot praksē nodarbībā iegūtās zināšanas, palielināsies dalībnieku apmierinātība ar dzīvi.

Metodes: diskusija grupā, informācijas sniegšana, situāciju uzdevumi nelielās grupas un individuāli veicami praktiskie vingrinājumi. Diskusijas plānotas par to, kā dalībnieki izprot, kas ir stress, ko viņi uzskata par galvenajiem stresa avotiem savā dzīvē, kādas metodes viņi jau izmanto, lai ātrāk atgūtu iekšējo līdzsvaru. Praktiskajos vingrinājumos mācību dalībniekiem būs iespēja apgūt viegli pielietojamas elpošanas tehnikas stresa ietekmes tūlītējai mazināšanai, kā arī izmēģināt vienkāršas relaksācijas un apzinātības pašpalīdzības metodes. Grupā tiks apgūta pozitīvas atgriezeniskās saites nozīme no līdzcilvēkiem, lai mazinātu stresa izraisītās sekas un veicinātu psiholoģisko labsajūtu darbavietā un ārpus darba.

Lektore: Laila Jemberga, Maģistra grāds sociālajās zinībās. Ārsta grāds (RSU). Sertificēts koučs (European Coach Federation). Papildinājusi zināšanas: epidemioloģijā, lai formulētu reģionālo veselības politiku (WHO Regional Office for Europe sertifikāts), uzņēmējdarbībā (Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmija un Daremas Universitātes Biznesa skola), vadībā (Komercizglītības centrs), uzņēmumu pārstāvēšanā plašsaziņas līdzekļos un lobēšanā, krīzes situāciju PR (Akademie Fūhrung und Kommunikation) un NLP (Holistikas Medicīnas un Naturopātijas asociācija). Kopš 2008.gada kā trenere attīsta dažāda līmeņa vadītāju prasmi vadīt sevi un citus smadzeņu līmenī. Konsultē uzņēmumu vadību neirobioloģijā (ikdienā trenējot konkrētus smadzeņu apgabalus) balstītā pieejā darbinieku motivēšanas, darba komandā un stresa reakciju pārvaldības jautājumos. Izveidojusi uz darbinieku vajadzībām orientētu vadītāja profesionālas pilnveides metodi “Kā kļūt par tādu vadītāju, kāds vajadzīgs tieši jūsu padotajiem”. Par neirobioloģijas tēmu uzstājusies konferencēs “Celtspēja” (2018.), “Sports VAR” (2019.), sabiedrības forumā “Cexit” (2020.), konferencēs par ilgtspēju “Ilgbūtība” (2021.) un “Minimālisms – ok/ viss slikti?” (2021.).


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes.Dalībnieku skaits grupā: 10 - 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 94.00 (klātiene) (cenā iekļautas kafijas pauzes un materiāli)

EUR 78.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-300

Atgriezties