Vadītāja pašvadība jeb vadītāja paša resursu stiprināšana
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide savu mentālo resursu stiprināšanai, lai veicinātu emocionālā līdzsvara stāvokli darbā un savas labizjūtas (wellbeing) nodrošināšanu.

Programma veidota, lai stiprinātu vadītāja paša resursus:

  • Vēlēšanos strādāt.
  • Vēlēšanos strādāt komandā.
  • Regulēt savu emocionālo stāvokli tā, lai tas pozitīvi ietekmētu veselību.

Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Cik elastīgs es esmu, kad piedzīvoju neveiksmi. Cik pozitīvs ir mans skats uz nākotni un attieksme pret notiekošo tagad. Vai pamanu, kas notiek manī, vai tomēr citiem no malas tas labāk redzams.
  • Par dinozauru, vilku un cilvēku, kas dzīvo mūsu smadzenēs, jeb smadzeņu asociatīvais modelis uz rokas.
  • Kā nomierināt dinozauru un palikt cilvēkam jebkurā situācijā.
  • Kāpēc uzticēšanās citiem un atvērtība ir izdevīga mums pašiem.
  • Kad negribas vairs darboties, bet vajag. Ko darīt? Bioloģiskā motivēšanas sistēma mūsu smadzenēs – dopamīns.
  • Trenējam līderi sevī, ēdot sieru.
  • Kā sadraudzēt gribasspēku un apbalvojuma sajūtu savās smadzenēs, jeb kā kļūt vēl efektīvākam, izmantojot savu smadzeņu resursus.

Ieguvumi: mācību dalībnieki iegūs informāciju par ikdienā vienkārši pielietojamiem paņēmieniem/ darbībām, kā stiprināt savu psiholoģisko elastību, perspektīvas sajūtu un sevis apzināšanos. Šo paņēmienu izmantošana, dēļ to ietekmes uz konkrētiem smadzeņu apgabaliem, paaugstina cilvēka stresa noturību, pozitīvi ietekmē pašmotivācijas prasmi un labbūtību (wellbeing). Praktiski, vienkārši pielietojami paņēmieni, kā regulēt savu emocionālo stāvokli, atbilstoši situācijai un savām vēlmēm.

Metodes: interaktīva lekcija, diskusijas. Praktiski vingrinājumi un uzdevumi.

Lektore: Laila Jemberga, Maģistra grāds sociālajās zinībās. Ārsta grāds (RSU). Sertificēts koučs (European Coach Federation). Papildinājusi zināšanas: epidemioloģijā, lai formulētu reģionālo veselības politiku (WHO Regional Office for Europe sertifikāts), uzņēmējdarbībā (Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta Akadēmija un Daremas Universitātes Biznesa skola), vadībā (Komercizglītības centrs), uzņēmumu pārstāvēšanā plašsaziņas līdzekļos un lobēšanā, krīzes situāciju PR (Akademie Fūhrung und Kommunikation) un NLP (Holistikas Medicīnas un Naturopātijas asociācija). Kopš 2008.gada kā trenere attīsta dažāda līmeņa vadītāju prasmi vadīt sevi un citus smadzeņu līmenī. Konsultē uzņēmumu vadību neirobioloģijā (ikdienā trenējot konkrētus smadzeņu apgabalus) balstītā pieejā darbinieku motivēšanas, darba komandā un stresa reakciju pārvaldības jautājumos. Izveidojusi uz darbinieku vajadzībām orientētu vadītāja profesionālas pilnveides metodi “Kā kļūt par tādu vadītāju, kāds vajadzīgs tieši jūsu padotajiem”. Par neirobioloģijas tēmu uzstājusies konferencēs “Celtspēja” (2018.), “Sports VAR” (2019.), sabiedrības forumā “Cexit” (2020.), konferencēs par ilgtspēju “Ilgbūtība” (2021.) un “Minimālisms – ok/ viss slikti?” (2021.).


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 - 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 94.00 (klātiene) (cenā iekļautas kafijas pauzes un materiāli)

EUR 78.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties