Argumentācija un kritiskā domāšana vadītāja ikdienas darbā
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide par argumentācijas prasmēm un diskusiju procesa vadības rīkiem.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Kritiskās domāšanas pamatnostādnes - argumentu iedalījums – atbalstoši/ neatbalstoši. Pieņēmumi un premises – garantējoši/negarantējoši. Spēja analizēt un atšķirt spēcīgus un vājus argumentus, analizējot to varbūtību.
  • Kognitīvais process un pieņēmumu veidošanās neirozinātne - informācijas nodošanas un uztveres specifika, kas ietekmēs saprast ziņu kvalitāti. Informācijas apjoma, informācijas sniedzēja, vērtību un kultūras ietekme uz argumentu uztveri. Rakstiskās un mutiskās argumentācijas nianses.
  • Diskusiju procesa vadības rīki - “Ideju pārdošana”, otras puses argumentu sasiešana, “velna advokāts”, Sarunu Aikido - uzvari ar pretinieka ieročiem.
    • Praktiskas nodarbības:
  • Argumentācijas veidošana, izmantojot pozīciju diskusiju. Pusēm jāgatavo argumenti ”melnbaltai” diskusijai par vienu un to pašu jautājumu. Rakstiskas gatavošanās ieguvumi un pozīcijas izpratne no abām pusēm jau gatavošanās posmā. Grupas un trenera atgriezeniskā saite.
  • Informācijas pasniegšanas rīki. Pasniegt savu domu, izmantojot apgūtos Diskusiju procesa vadības rīkus. Grupas un trenera atgriezeniskā saite. 

Ieguvumi:

  • Praktisks argumentācijas prasmju treniņš.
  • Rakstiskās un mutiskās argumentācijas atšķirību un lietojuma nianšu apguve.
  • Diskusiju kultūras apguve.

Metodes: interaktīvas lekcijas. Diskusiju simulācijas uzdevumi.

Lektors: Mārtiņš Vecvanags, biznesa administrācijas maģistrs, sertificēts individuālais un komandu koučs (Erickson International), Emocionālās Inteliģences novērtēšanas un attīstības praktiķis (Genos International), Grāmatas “Darījumu sarunas. Stratēģijas un Taktikas” autors. Vairāk kā 20 gadi Starptautisku uzņēmumu vadībā Baltijas valstīs, Kaukāzā un Polijā. Valdes priekšsēdētāja pozīcijas lielos un multi-nacionālos uzņēmumos ar vairāk par 1000 darbiniekiem un pārdošanas apjomu virs 150 miljoniem eiro.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 8 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Norise var tikt organizēta 2 semināros, katrā pa 4 akad. st., vai vienā dienā 8 akad. st. Dalībnieku skaits grupā: 12 - 14 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 198.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties