Atgriezeniskā saite kā darba rezultātu un kvalitātes vadības instruments, īpašais fons attālinātā darba apstākļos
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences  pilnveide abpusēji veiksmīgai komunikācijai ar darbiniekiem.

Atgriezeniskā saites process dod iespēju mērķtiecīgi un strukturēti veidot sarunu par darba attiecību, rezultātu, kvalitāti un izaugsmi. Atgriezeniskās saites prasmes ir nepieciešamas arī lai saprastu, vai informācija un uzdevumi ir nodoti saprotami, vai ir kādi traucēkļi kvalitatīvai sadarbībai u.t.t.. Tā ir arī ļoti spēcīgs motivācijas instruments rūpēs par darbinieku un kolēģu izaugsmi. Nekvalitatīva vai nepietiekam atgriezeniskā saite noved pie pārpratumiem, informācijas trūkuma, kā arī iesaistes, darba kvalitātes un rezultātu krituma. Attālināta darba apstākļos atgriezeniskās saites prasmes un regularitāte kļūst īpaši svarīga, jo zūd klātienes apstākļos pieejamie instrumenti  - citu piemērs, ikdienas sarunas birojā u.tml.


Mācību rezultāts

Tēmas:

Kāpēc?

 • Kāda ir atgriezeniskās saites jēga un ietekme.
 • Kā atgriezeniskās saites veidi ietekmē saņēmēju.
 • Atgriezeniskās saites sniegšanas barjeras.

Kā?

 • Sniegšanas un saņemšanas pašvērtējuma tests.
 • Klausīšanas prasmes un 12 barjeras.
 • Sistēmiska vai epizodiska atgriezeniskā saite.
 • Citi atgriezeniskās saites veidi.

Ko?

 • Atgriezeniskās saites metodes – vēlmju saruna, hamburgers, pēdējā iespēja, iesaistes    atgriezeniskā saite.
 • Attīstības mērķu izveide un izmantošana atgriezeniskās saites procesā.
 • Kā to darīt savā komandā.

I. sesija (2 akad. st.)

 • Ievads un noteikumi.
 • Personiskā pieredze ar atgriezenisko saiti, to sniedzot un saņemot, tās vērtība, ietekme, traucēkļi.
 • Atgriezeniskās saites ietekme uz rezultātu, iesaisti, attīstību. Pozitīva un formējoša atgriezeniskā saite. Atgriezeniskā saite kā motivācijas instruments. Gaidu/ vilšanās loks
 • Atgriezeniskās saites barjeras un |”kas traucē Tev?”. Darbs ar rezultātu līderiem un atpalicējiem. Instrumenti un to izvēle.
 • Pašnovērtējuma tests.
 • Atgriezeniskās saites situāciju pamanīšana un izvērtēšana.

Mājas darbs:

 • Pašnovērtējuma tests.
 • Atgriezeniskās saites situāciju pamanīšana un izvērtēšana.

II. sesija (2 akad. st.)

 • Mājas darbu un testa rezultātu analīze.
 • Komunikācijas barjeras un ietekme attālinātā vidē.
 • Klausīšanās. 12 klausīšanās barjeras un to atpazīšana, atvērtie un virzošie jautājumi. Atvērto jautājumu prakse atgriezeniskās saites situācijā.
 • Kā saņemt atgriezenisko saiti. Noteikumi, lai tā būtu produktīva abām pusēm.
 • Atgriezeniskās saites nepieciešamība uzdevumu došanā, informēšanā un attiecību uzturēšanas situācijās.

Mājas darbs:

 • Pamanīt un apzināties klausīšanās barjeras ikdienas situācijās.
 • Jautājumu izmantošana ikdienas komunikācijā sadzirdēšanas uzlabošanai.

III. sesija (2 akad. st.)

 • Mājas darba analīze.
 • Pozitīva atgriezeniskā saite - pateicība, uzslava, pozitīvs vērtējums. Pozitīvi un bez «bet».
 • Gaidu un vilšanos loka pārvarēšana. Kā rodas 1:1 saruna gaidu vadībai un attīstības mērķu izveidei.
 • Aicinājums un piedāvājums sniegt atgriezenisko saiti. Mutiski, rakstiski, situatīvi.

      Mājas darbs:

 • Pieprasīt un saņemt atgriezenisko saiti.
 • Sniegt izvērstu pozitīvo atgriezenisko saiti vai novadīt vēlmju sarunu –izvēle.

IV. sesija (2 akad. st.)

 • Mājas darbu analīze.
 • Formējoša atgriezeniskā saite un tās prakse. Hamburgers, Pēdējā iespēja, Iesaistoša
  atgriezeniskā saite.

Mājas darbs:

 • Apkopojums un ieradumu veidošanas saraksts.
 • Praktizēt situatīvu atgriezenisko saiti.

Kursa ieguvumi:

 • Vadītāja un darbinieku komunikācijas procesa kvalitātes uzlabošanās.
 • Darbinieku iesaistes, darba kvalitātes un rezultātu pieaugums.

Metodes:

 • Dalībnieku individuālas intervijas pirms mācībām.
 • Interaktīvas lekcijas, diskusijas, refleksijas, lomu spēles.
 • Mājas darbi praksei un pieredzes veidošanai.

Lektors: Mārtiņš Vecvanags, biznesa administrācijas maģistrs, sertificēts individuālais un komandu koučs (Erickson International), Emocionālās Inteliģences novērtēšanas un attīstības praktiķis (Genos International), Grāmatas “Darījumu sarunas. Stratēģijas un Taktikas” autors. Vairāk kā 20 gadi Starptautisku uzņēmumu vadībā Baltijas valstīs, Kaukāzā un Polijā. Valdes priekšsēdētāja pozīcijas lielos un multi-nacionālos uzņēmumos ar vairāk par 1000 darbiniekiem un pārdošanas apjomu virs 150 miljoniem eiro.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 8 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Norise var tikt organizēta 2 semināros, katrā pa 4 akad. st., vai vienā dienā 8 akad. st. Dalībnieku skaits grupā: 12 - 14 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 194.00 (klātiene) (cenā iekļautas kafijas pauzes un materiāli)

EUR 123.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties