Emocionālā inteliģence vadītāja darbā
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide par EQ vadītāja darbā, nostiprinot zināšanas par iespējām pilnveidot emocionālo inteliģenci un apgūt stratēģijas pašattīstībai.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Emocionālās inteliģences jēdziens un struktūra. Pašizpēte. (EQ rašanās, teorētiskie koncepti, EQ struktūra: pašuztvere, pašvadība, sociālā uztvere, attiecību vadīšana).
  • Pazīmes, kas liecina par EQ esamību vai nepilnību (pazīmes, kas liecina, ka cilvēkam piemīt EQ struktūras elements, un kas liecina, ka tas nav pietiekami attīstīts; ko šī kompetence mums var palīdzēt).
  • Stratēģijas, kas palīdz pilnveidot EQ (stratēģijas pašattīstībai, kurus EQ elementus varam pilnveidot un kā to izdarīt).

Ieguvumi:

  • Izpratne par problēmu risināšanas stratēģijām sarežģītu attiecību gadījumos.
  • Zināšanas, kā uzlabot attiecības ar apkārtējiem un pašam justies labi.

Metodes: interaktīva lekcija, praktiski vingrinājumi, diskusijas, metaforiskās kārtis.

Lektore: Sandra Pallo, biznesa trenere un konsultante, personāla attīstības, novērtēšanas un organizācijas kultūras konsultante un trenere kopš 1998. gada, RSU programmas “Organizācijas un menedžmenta socioloģijas” vadītāja un lektore, pedagoģijas maģistre, studējusi sociālo psiholoģiju, mākslas terapiju un personāla vadību, ieguvusi sertifikātus un vada komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes – RETEAMING, kā arī darbinieku kreativitātes attīstības mācības pēc Art-terapijas metodēm.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 - 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 57.00 (klātienes mācības) (cenā iekļautas kafijas pauzes un materiāli)

EUR 44.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties