Krīzes situāciju vadība organizācijā – no apdraudējuma uz jaunām iespējām
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide krīžu situāciju pārvaldībā, atjaunojot zināšanas par  krīžu vadību.


Mācību rezultāts

Kursā apgūtās tēmas:

  • Kas ir krīze organizācijā un kādi ir tās veidi.
  • Kas izraisa krīzes, kā tās var ietekmēt organizācijas darbu un reputāciju.
  • Kā savlaicīgi pamanīt un novērst potenciālas krīžu situācijas.
  • Kam ir jāpievērš īpaša uzmanība, kad krīze jau ir notikusi.
  • Krīžu vadības psiholoģiskie un līderības aspekti.
  • Krīžu komunikācijas nianses, kas krīzi pārvērš jaunās iespējās.
  • Praktiskais treniņš - hipotētiskas krīzes situācijas izspēle grupās

Kursa ieguvumi:

  • Savu vērtību izpēte un izpratne, kā tās ietekmē kopējo darbu un veicina vai kavē pozitīva organizācijas tēla veidošanu.
  • Izpratne par faktoriem, kas ietekmē organizācijas tēlu sabiedrībā un kā to veidot.

Mācību metodes: interaktīva lekcija, diskusijas, praktiska krīžu situāciju izspēle un analīze.

Lektors: Ojārs Stūre, krīžu vadības treneris un konsultants. Maģistra grāds biznesa vadībā (MBA), bakalaura grāds filozofijā. Vairāk nekā 15 gadu vadītāja pieredze dažādos uzņēmumos. Šobrīd dalās ar savām zināšanām krīžu vadībā, kuras ir iegūtas British Airways un GCI Group mācību centros, kā arī pašam vadot kompānijas un konsultējot klientus negaidītās un kritiskās situācijās.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Pirms pasākuma pasniedzējs sazinās ar katru dalībnieku, lai noskaidrotu tā intereses un pielāgotu semināra saturu to vajadzībām. Dalībnieku skaits grupā – 10 - 20. Semināra norises laiks pēc vienošanās.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 101.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties