Iestādes kultūras veidošana – organizācijas vērtības un tēls sabiedrībā
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju profesionālās kompetences pilnveide un izpratnes veidošana, kā darbinieku personiskās vērtības saistās ar organizācijas mērķiem, un kā tas ietekmē organizācijas tēlu sabiedrībā.


Mācību rezultāts

Kursā apgūtās tēmas:

  • Kā veidot organizācijas tēlu sabiedrībā.
  • Organizācijas mērķu un vērtību saistība.
  • Kā vērtības ietekmē darbinieku motivāciju.
  • Kādas ir manas vērtības.
  • Vērtību saistība ar lojalitāti.
  • Organizācijas iekšējās kultūras veidošanas nosacījumi.
  • Iekšējais serviss un organizācijas klienti.

Kursa ieguvumi:

  • Savu vērtību izpēte un izpratne, kā tās ietekmē kopējo darbu un veicina vai kavē

pozitīva organizācijas tēla veidošanu.

  • Izpratne par faktoriem, kas ietekmē organizācijas tēlu sabiedrībā un kā to veidot.

Mācību metodes: interaktīvas lekcijas, diskusijas, vingrinājumi, testi un to analīze.

Lektore: Sandra Pallo, biznesa trenere un konsultante, personāla attīstības, novērtēšanas un organizācijas kultūras konsultante un trenere kopš 1998. gada, RSU programmas “Organizācijas un menedžmenta socioloģijas” vadītāja un lektore, pedagoģijas maģistre, studējusi sociālo psiholoģiju, mākslas terapiju un personāla vadību, ieguvusi sertifikātus un vada komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes – RETEAMING, kā arī darbinieku kreativitātes attīstības mācības pēc Art-terapijas metodēm.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 8 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Norise var tikt organizēta 2 semināros, katrā pa 4 akad. st., vai vienā dienā 8 akad. st. Dalībnieku skaits grupā: 10 - 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 113.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties