Emocionālā inteliģence – sadarbības un komunikācijas prasmes darba kolektīvā
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās kompetences pilnveide pozitīvai un produktīvai sadarbībai un komunikācijai darba vidē.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Emocionālā inteliģence un tās nozīme veiksmīgā komunikācijā, sadarbībā.
  • Ieteikumi un ikdienas prakses sava EQ attīstībā.
  • EQ loma sadarbības, komunikācijas prasmju uzlabošanā.
  • Motivācijas ieviest dzīvē jaunas prakses, kuras sniedz tūlītēju pozitīvu efektu pašsajūtā un, ilgtermiņā praktizētas, paaugstina psiholoģisko labklājību, noturību pret stresu un veido mūsu komunikāciju produktīvāku.

Ieguvumi:

  • Augstāka darbinieku lojalitāte un iesaiste organizācijas mērķu un attīstības plānu īstenošanā.
  • Komunikācijas produktivitātes un attiecību kvalitātes pieaugums.
  • Emocionālā mikroklimata uzlabošanās darba vietā.
  • Emocionālās vardarbības (mobinga) risku mazināšanā.
  • Darbinieku fiziskās un psihoemocionālās labizjūtas pieaugums.

Metodes: interaktīva lekcija, diskusijas, piemēru analīze, praktiski vingrinājumi, testi.

Lektore: Ieva Vaine, psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 - līdz 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 57.00 (klātienes mācības) (cenā iekļauta kafijas pauze un materiāli)

EUR 44.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties