Efektīva sava darba organizācija: laika menedžments, prioritātes, darbs uz rezultātu, hibrīddarbs
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās kompetences pilnveide efektīvai laika plānošanai un prioritāšu noteikšanai.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Laiks kā vērtība. Kairos un Kronos laiks.
  • Laiks un stress.
  • Laika plānošanas pamatelementi: mērķis, plāns, motivācija.
  • Efektīva sava laika organizācija.
  • Laika plānošanas metodes.
  • Personības tips un laika plānošana.
  • Laiks un produktivitāte (rezultāts).

Ieguvumi:

  • Darba produktivitātes uzlabošanās.
  • Darbinieka fiziskās un psihoemocionālās labizjūtas pieaugums.
  • Hibrīddarbs – vides un personīgās labizjūtas optimizācija: kā darbs tiek padarīts, kur darbs tiek darīts un kā mēs jūtamies.

Metodes: interaktīva lekcija, diskusijas, piemēru analīze, praktiski vingrinājumi.

Lektore: Sandra Pallo, biznesa trenere un konsultante, personāla attīstības, novērtēšanas un organizācijas kultūras konsultante un trenere kopš 1998. gada, RSU programmas “Organizācijas un menedžmenta socioloģijas” vadītāja un lektore, pedagoģijas maģistre, studējusi sociālo psiholoģiju, mākslas terapiju un personāla vadību, ieguvusi sertifikātus un vada komandas treniņus pēc Furmana (Somija) metodes – RETEAMING, kā arī darbinieku kreativitātes attīstības mācības pēc Art-terapijas metodēm.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 – 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 57.00 (klātienes mācības) (cenā iekļautas kafijas pauzes un materiāli)

EUR 44.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties