Personīgās efektivitātes psiholoģija un treniņš
        

Valsts un pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās kompetences pilnveide savu personīgo resursu apzināšanai un korekcijai.


Mācību rezultāts

Tēmas:

  • Personības resursu un risku analīze, to sasaiste ar profesionālo un personīgo ikdienu.
  • Savs personības tips, tā spēcīgās un vājās puses, uzvedības piemēri un to efekts uz profesionālo un personīgo ikdienu.
  • Korekcijas veidi katra personības tipa uzvedībai.
  • Uzvedības “manuālis” katram personības tipam, ieteikumi sadarbībā ar citiem personības tipiem.

Ieguvumi:

  • Izpratne par sava personības tipa stiprajām un vājajām pusēm.
  • Prasmes koriģēt savus ieradumus un uzvedību, atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem.

Metodes: interaktīva lekcija, praktiski vingrinājumi, diskusijas, testi.

Lektore: Ieva Vaine, psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā: 10 – 20 personas. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija, atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā:

EUR 57.00 (klātienes mācības) (cenā iekļauta kafijas pauze un materiāli)

EUR 44.00 (attālināti) (mācību materiāli tiek nosūtīti elektroniski)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties