Tiešsaistes sanāksmju rīks Zoom, Webex, MS Teams
        

Kurss būs  piemērots katram, kurš vēlas organizēt tiešsaistes sanāksmes un nodarbības, pārzinot šo platformu piedāvātos rīkus veiksmīgai sanāksmes vadībai un dalībnieku iesaistei.


Mācību rezultāts

  • Kas nepieciešams, lai sanāksmi vadītu.
  • Kas nepieciešams, lai sanāksmei varētu pieslēgties.
  • Tiešsaistes sanāksmju programmatūra, to iespējas (maksas un bezmaksas versiju salīdzinājums).
  • Ierakstu veikšana.
  • Ieteikumi un labās prakses piemēri, vadot sanāksmi.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 8 akad. stundas. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Norise var tikt organizēta 2 semināros, katrā pa 4 akad. st., vai vienā dienā 8 akad. st. Dalībnieku skaits grupā - 8-12. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 44.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties