Valsts IT sistēmas
        

Mūsdienās arvien būtiskāka loma ir elektroniskajiem risinājumiem, kuri gan veicina iestādes darbības nepārtrauktību, pieejamību un procesu vienkāršību, gan arī atvieglo iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienas situācijas, sazinoties ar valsts pārvaldi jebkurā laikā un vietā.


Mācību rezultāts

  • E-paraksts, tā izmantošanas priekšnosacījumi.
  • Vietne e-paraksts.lv un tās iespējas.
  • Autentifikācija portālos, piemēram, latvija.lv.
  • E-adrese.
  • Atvērto datu portāls un tā iespējas.
  • Portāls ĢeoLatvija.lv un tā izmantošanas iespējas.
  • Tulkošanas portāls Hugo.lv.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti.

Semināra ilgums - 4 akad. stundas, viena diena. 1 akad. st. ir 45 minūtes. Dalībnieku skaits grupā - 8-12. Semināra norises laiks pēc vienošanās. Iespējama semināra tematikas personalizācija atbilstoši konkrētas grupas mācību vajadzībām.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 24.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties