SākumsKursu katalogsSev, mājai, ģimenei › Ģimenes izglītība
Montesori pedagoģijas praktikums ģimenei ar bērniem (individuālas nodarbības)
        

Nodarbības ir paredzētas ģimenēm, lai ievadītu vecākus Montesori pedagoģijas metodes izpratnē un sniegtu zināšanas un praktiskas iemaņas Montesori pedagoģijas metodes izmantošanai agrīnās bērnības un jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.


Mācību rezultāts

Katrai ģimenei paredzētas 10 individuālas konsultācijas:

  1. nodarbība – saruna ar ģimeni, gaidu un vajadzību apzināšana, turpmākās darbības saskaņošana.
  2. līdz  6. nodarbība – praktiskas nodarbības ar bērnu viņa dotumu un prasmju attīstības diagnostikai un bērna iepazīstināšana ar Montesori materiālu grupām. Bērns praktiski darbojas ar Montesori materiāliem un  attīsta sev aktuālas prasmes:
  • Praktiskās dzīves mācību materiāls;
  • Sensorais jeb sajūtu materiāls;  
  • Valodas materiāls;
  • Matemātikas materiāls;
  • Kultūras materiāls.
  1. līdz 10. nodarbība – vecāki apgūst metodes un praktiski trenējas strādāt ar Montesori vingrinājumu grupām.  Bērna sasniegumu novērojumu analīze kopā ar Montesori pedagogu. Ieteikumi turpmākam patstāvīgam darbam ar bērnu mājās vidē.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē. Nodarbības ieteicamas ģimenēm ar bērniem no 2 līdz 9 gadu  vecumam.

Mācību ilgums: 10 individuālas konsultācijas, kas notiek vienu reizi nedēļā (trešdienās vai ceturtdienās saskaņā ar izvēlēto nodarbību laiku: plkst. 16.00 vai 17.00, vai 18.00). 1 nodarbība ilgst 1 akad. st.


Maksa

Vienai ģimenei: EUR 245.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties