Vadības grāmatvedība. Budžeta plānošana uzņēmējdarbībā un noviržu analīze
        

Mērķa auditorija

Uzņēmēji, grāmatveži un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtās zināšanas sniegs padziļinātu izpratni par budžeta grāmatvedības izstrādāšanas metodēm un procesiem, budžeta kontroli un noviržu analīzi.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties