Tematiskā pārbaude uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītāji un grāmatveži.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par prasībām atsevišķu normatīvo aktu ievērošanā, par grāmatvedības dokumentu pārbaudi tematiskajā pārbaudē, to salīdzināšanu ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju. Gūtas prasmes orientēties likumdošanas aktu prasībās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā – klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties