Saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda
        

Mērķa auditorija

Individuālo uzņēmumu īpašnieki, individuālie komersanti, kā arī fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, vai grāmatveži, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ikviens interesents, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.


Mācību rezultāts

Tiek gūtas atbildes uz konkrētiem jautājumiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedības praktiskiem aspektiem, kuri ir aktuāli dalībniekiem. Interesējošos jautājumus dalībnieki var iesniegt pirms nodarbības vai uzdot tās laikā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegts ZRKAC apliecinājums par dalību.


Mācību procesa norise

Nodarbības ilgums - 1 stunda, kas tiek organizēta attālināti. Tās ilgums - 60 minūtes.

Nodarbība notiek dialoga un diskusijas formā- jautājums, atbilde, komentāri, viedokļi.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 10.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties