Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK
        

Mērķa auditorija

Individuālo uzņēmumu īpašnieki, individuālie komersanti, kā arī fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, vai grāmatveži, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un ikviens interesents, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par vienkāršā ieraksta grāmatvedības pamatiem.

Apgūtas pamata zināšanas, lai kārtotu grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 8 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas teorētiskas, apkopojošas un interaktīvas lekcijas, uzdevumu izpilde un kopīga analīze. Praktisku piemēru un raksturīgāko kļūdu analīze.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties