Gada pārskata Sagatavošanas aktualitātes
        

Mērķa auditorija

Uzņēmēji, grāmatveži un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtās zināšanas sniegs padziļinātu izpratni par gada pārskata struktūru, sagatavošanu un atsevišķu finanšu pārskatā ietverto posteņu inventarizāciju un novērtēšanu, tai skaitā par šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā- attālināti. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties