SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Pārtikas uzņēmumiem
Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts pārtikas apritē.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par pārtikas drošības vadības sistēmām, HACCP izveides un ieviešanas posmiem. Apgūta prasme  izvērtēt esošās prasmes,  iemaņas un noteikt turpmākos darbības virzienus produktu kvalitātes vadībā, atbilstoši ES un EP regulām un nacionālajai likumdošanai. Apzināts darbību kopums pārtikas paškontroles sistēmā, kas optimāli novērš pārtikas realizācijas riskus un  draudus cilvēku veselībai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 5 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties