SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Darba aizsardzības plāni, to saturs, sastādīšana un izpildes organizēšana
        

Mērķa auditorija

Darba aizsardzības speciālisti, kuri vēlas papildināt zināšanas par darba aizsardzības plāniem atbilstoši likumdošanas prasībām.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un attīstītas prasmes darba aizsardzības plānu sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties