SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Dokumentu pārvaldības pamati
        

Mērķa auditorija

Biroju vadītāji, lietveži, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un plašs interesentu loks, kam nepieciešamas zināšanas un prasmes lietvedības jautājumos.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par personālsastāva lietvedību, uzņēmuma dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu atbilstoši LR likuma „Par arhīviem” un citu normatīvo aktu prasībām. Pilnveidotas prasmes un iemaņas dažādu dokumentu sagatavošanā atbilstoši lietvedības prasībām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 36 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē vai attālināti. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 144.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties