SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Latviešu valoda
Latviešu valoda, pamata (A1; A2) līmenis
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas sākt apgūt latviešu valodu pamata līmenī, lai sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un veicot darba pienākumus, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.

Mācības iespējamas divos valodas prasmes līmeņos: A1 (bez priekšzināšanām) un A2 (ar nelielām priekšzināšanām).


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A) līmenim, jūs varēsiet:

  1. Piedalīties īsās sarunās par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, detalizēti aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību
  2. Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu
  3. Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus
  4. Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi
  5. Izteikties īsi par savu profesionālo darbību un karjeru

Mācību procesa norise

Mācības notiek attālināti – tiešsaistes režīmā.

Valodas apguve katrā valodas apguves līmenī iespējama divos moduļos: 1. un 2. modulis A1 līmeņa apguvei un 1. un 2. modulis A2 valodas prasmes līmeņa apguvei.

Mācību ilgums – 50 mācību stundas katrā modulī (2 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 dalībniekiem 2 reizes nedēļā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 215.00 (katrs modulis)

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties