SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Latviešu valoda
Latviešu valoda, augstākais līmenis
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas turpināt apgūt latviešu valodu augstākajā prasmes līmenī, lai brīvi sazinātos ikdienas situācijās un profesionālajā vidē, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai.

Mācības iespējamas divos valodas prasmes līmeņos: augstākais līmenis:C1 un augstākais līmenis: C2


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C) līmenim jūs varēsiet:

  1. Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus
  2. Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt par visdažādākajām tēmām – ikdienu, darba dzīvi, kultūru, mākslu, sportu, izglītību un sabiedriskajām norisēm
  3. Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās, kad nepieciešams diskutēt, paust viedokli un argumentēt
  4. Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Mācību ilgums: 100 mācību stundas katrā valodas prasmes līmenī (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 396.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties