SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Latviešu valoda
Latviešu valoda, vidējais līmenis
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas turpināt apgūt latviešu valodu vidējā prasmes līmenī, lai sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un veicot darba pienākumus, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai.

Mācības iespējamas divos valodas prasmes līmeņos: vidējais līmenis: B1 un vidējais līmenis: B2.


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves vidējam (B) līmenim, jūs varēsiet:

  1. Aktīvi piedalīties dažāda satura sarunās un diskusijās, komentēt, argumentēt un skaidri izteikt viedokli, kontrolēt savu runu un izlabot kļūdas, pārteikšanos, ja tās radījušas pārpratumu
  2. Runāt par cilvēku attiecībām, ikdienas ieradumiem un interesēm, dažādu tautu nacionālām īpatnībām, kultūru, tradīcijām, dzīves stilu, raksturot vidi un apstākļus
  3. Lietot valodu profesionālo pienākumu veikšanai, raksturot savu izglītību un profesionālo pieredzi, darba apstākļus un karjeras plānus
  4. Lietot dažādus valodas izteiksmes līdzekļus un stilus sarunas uzturēšanai līdzvērtīgā līmenī.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Mācību ilgums: 100 mācību stundas katrā valodas prasmes līmenī (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 396.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties