SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Latviešu valoda
Latviešu valoda, pamata līmenis
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas sākt apgūt latviešu valodu pamata līmenī, lai sazinātos ikdienas sadzīves situācijās un veicot darba pienākumus, kā arī lai sagatavotos valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.

Mācības iespējamas divos valodas prasmes līmeņos: A1 (bez priekšzināšanām) un A2 (ar nelielām priekšzināšanām).


Mācību rezultāts

Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A) līmenim, jūs varēsiet:

  1. Piedalīties īsās sarunās par ikdienā bieži veicamām darbībām, uzturēt vienkāršu dialogu, detalizēti aprakstīt ikdienas vidi un dienas kārtību
  2. Iegūt vienkāršu informāciju ceļojot, izmantot sabiedrisko transportu, nopirkt biļetes, orientēties pilsētvidē un noskaidrot atrašanās vietu
  3. Iegādāties ikdienā nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus
  4. Aprakstīt pagātnes notikumus un personisko pieredzi
  5. Izteikties īsi par savu profesionālo darbību un karjeru.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Mācību ilgums: 100 mācību stundas katrā valodas prasmes līmenī (4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 mācību stunda ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 396.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties