SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Vācu valoda
Vācu valoda, augstākais līmenis: Niveaustufe C1/1
        

Šis kurss būs piemēroti ikvienam, kuram ir vidējā valodas prasmes līmeņa priekšzināšanas un kurš vēlas tās pilnveidot, lai līdzvērtīgi ar dzimtās valodas lietotājiem komunicētu vāciski runājošā vidē.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves augstākajam (C1/1) līmenim jūs varēsiet:

  1. Lietot valodu ar tādu valodas precizitāti, kas raksturīga augsta līmeņa valodas apguvēja runai, runāt brīvi, precīzi atklājot nozīmes smalkākās nianses un pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus
  2. Saprast un apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu un rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt
  3. Izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās
  4. Precīzi un atbilstoši vēstījuma stilam izteikties rakstiski, pārzinot kā neformālo rakstu valodu, tā lietišķos rakstus

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas (3 mēneši)

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie “Hueber” izdevniecības mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu vācu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 276.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas un materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties