SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Vācu valoda
Vācu valoda iesācējiem: Niveaustufe A1/1 un A1/2
        

Šis kurss būs piemēroti ikvienam, kurš vēlas uzsākt vācu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūtu informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet valodu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm svešvalodu apguvei, attīstot visas valodas prasmes – runu, rakstību, lasīšanu, klausīšanos. Atbilstoši valodas prasmes apguves pamata (A1/1 un A1/2) līmenim, jūs varēsiet:

  1. Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas un profesionālajām tēmām;
  2. Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām;
  3. Izteikt vienkāršus apgalvojumus un atbildēt par sev svarīgākajām jomām vai labi zināmiem tematiem;
  4. Lasīt un saprast vienkāršus tekstus paziņojumos, katalogos, norādēs;
  5. Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes;
  6. Aizpildīt tipveida dokumentus un uzrakstīt īsus, personiska satura tekstus.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Valodas apguve iesācēju līmenī iespējama divās pakāpēs – A1/1 un A1/2.

Mācību ilgums: 60 mācību stundas (3 mēneši) katrā valodas apguves pakāpē.

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie “Hueber” izdevniecības mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.

Savu vācu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 276.00 (maksā iekļautas mācību grāmatas un materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties