SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Speciālā un iekļaujošā izglītība
Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Programma veidota, kā metodisks atbalsts pedagogam, organizējot mācību procesu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem. Skolotāji iepazīsies ar mācību traucējumu veidiem, normatīvajiem aktiem, kuri regulē atbalsta sistēmu skolēnam, un pedagogu darbību, ja klasē ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Skolotāji uzzinās par nepieciešamo atbalsta sistēmu skolā un sadarbību ar mācību priekšmetu skolotājiem. Veidos individuālos mācību plānus, iepazīsies ar alternatīvo mācību metožu izmantošanu un iespēju radīšanu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 25 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums – 18 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 65.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties