SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīkiem
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā


Mācību rezultāts

Pedagogi programmas apguves rezultātā apgūs interaktīvas prezentācijas veidošanas prasmes, izmantojot tiešsaistes rīkus Canva.com un Genial.ly.

Dalībnieki pārzinās tiešsaistes rīku Canva.com un Genial.ly darba vidi un pieejamās funkcijas, pratīs izmantot piedāvātās sagataves, objektu transformācijas un navigācijas iespējas. pievienot saites un ārējos objektu (attēlus, video, PDF un PowerPoint failus), kā arī publicēt un koplietot prezentāciju.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Prezentācija, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē: 22.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; 
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties