SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi.


Mācību rezultāts

Programmas apguves procesā skolotāju uzmanību virzīta uz dziļās mācīšanas un caurviju nozīmi mācību procesa organizēšanā un svarīgāko dziļās mācīšanas un caurviju aspektu noteikšanu kompetencēs balstītas izglītības ieviešanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 15 - 25 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums – 12 mācību stundas.


Maksa

Vienai personai grupā klātienē 41.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties