Datorgrafika Solid Edge
        

Mērķa auditorija

Metālapstrādes, kokapstrādes, celtniecības un citu nozaru speciālisti, strādājošie, kuru darbs ir saistīts ar inženiergrafiku. Katrs, kurš interesējas par dizainu un tā projektēšanu. Solid Edge ir datorgrafikas programma, kura īpaši iesakāma konstruktoriem. Nepieciešamas pamatzināšanas datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Apgūtas pamatprasmes darbam ar Solid Edge programmu, prasmes patstāvīgi konstruēt telpiskus objektus un izveidot detaļu rasējumus datorgrafikā, noformēt un izdrukāt tos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Mācību stundu skaits - 36 (1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes).

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 217.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 26171465;
e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv;
www.jrpic.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties