SākumsKursu katalogsInženierzinātņu kompetence › Darbam ar inženiertehniskajiem risinājumiem
Datorgrafika MasterCAM
        

Mērķa auditorija

Metālapstrādes nozares speciālisti un strādājošie, kuru darbs ir saistīts ar inženiergrafiku un CNC mašīnu vadību. Mastercam ir datorgrafikas programma, kura īpaši iesakāma CNC iestatītājiem. Nepieciešamas pamatzināšanas datorlietošanā, metālapstrādē.


Mācību rezultāts

Izglītības procesa rezultātā kursu dalībnieki apgūst Mastercam programmas pamatus lietotāja līmenī.

Iemācās:
patstāvīgi izveidot detaļu rasējumus, noformēt un izdrukāt tos;
saglabāt detaļu CNC mašīnām saprotamā valodā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parks. Mācību stundu skaits - 36 (1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes).

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 223.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;
e-pasts: metalapstrade@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties