SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība
        

Šie kursi būs noderīgi vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pusaudžu vecuma jaunieti.

Ja Jūs vēlaties apgūt zināšanas par pusaudžu un vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību, vecāku un pusaudžu savstarpējām attiecībām un komunikāciju, par veselīgu dzīvesveidu, pusaudžu seksualitāti, sociālajām prasmēm un emociju pašregulāciju, pusaudžu disciplinēšanu, dzīves prasmēm un rūpēm par sevi, tad šie kursi ir domāti Jums!


Mācību rezultāts

Kursos tiks apskatītas šādas tēmas:

  • Nozīmīgākais par pusaudzi. Saruna sava bērna iepazīšanai, viņam ejot cauri pa pusei vēl bērna, pa pusei jau pieaugušā vecumam.
  • Vecāku un bērnu savstarpējā atbildība, tiesības un pienākumi.
  • Iepriekšējo attīstības periodu atrisinātu un neatrisinātu grūtību iespaids uz pusaudža perioda norisi un kompensācijas iespējas.
  • Pusaudža un sociālās vides rezonanse. Daudzveidīgais apgūstamo sociālo lomu repertuārs un nozīmīgākās apgūstamās dzīvesprasmes emocionālās stabilitātes saglabāšanai.
  • Sadarbības problēmas ar pusaudzi savstarpējās komunikācijas procesā.
  • Pusaudžu seksualitāte.
  • Pusaudža paš/ne-/realizācija - viens no nozīmīgākajiem veselību ietekmējošajiem faktoriem.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Mācību ilgums: 20 mācību stundas (5 nodarbības).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācības notiek 1 - 2 reizi nedēļā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 138.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties