SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Skaistumkopšanas uzņēmumam
Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības (tiešsaistē)
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktajām minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 631, Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 22. §) Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 11 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izgītojamie saņem mācībām nepieciešamos materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 50.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 28342419
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības (tiešsaistē)

29. septembrī
O.
pl. 9:00-17:30
Pieteikties
Atgriezties