SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Dokumentu arhivēšana un kārtošana optimālai glabāšanai (tiešsaistē)
        

Mērķa auditorija

Arhīvu darbinieki, biroju vadītāji, lietveži, personāldaļu vadītāji, sekretāri un ikviens interesents


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par LR normatīvo aktu prasībām dokumentu saglabāšanā un iestādes arhīva darba organizāciju.

Kursu noslēgumā elektroniski tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie elektroniski saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās (norādot Skype adresi)

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties