Daiļdārzniecība un ainavu plānošana
        

Šie kursi būs piemēroti visiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas daiļdārzniecībā un iegūt praktiskas iemaņas dārza un apstādījumu kopšanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • Izprast likumsakarības veiksmīgai dārza ierīkošanai;
  • Rast individuālu risinājumu dārza iekārtošanā;
  • Uzzīmēt dobju plānu;
  • Praktiski ierīkot un kopt dārzu vai apstādījumus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 30 mācību stundas (2 mēneši). 1 nodarbība – 4 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Mācības notiek nelielās grupās 8-14 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā ceturtdienās no plkst. 17.30 - 20.30.

Teorētisko zināšanu apguve kursos ir cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Nodarbību ietvaros tiks apskatītas šādas dārza ierīkošanas tēmas: dārzu veidojošie elementi, dekoratīvie lapu un skuju kokaugi, ziemcietes, viengadīgās un divgadīgās puķes, zāliena kopšana, dārzeņi un garšaugi, augļkoki, ogulāji u.c. Iespēja kursu laikā saņemt pasniedzēja konsultācijas individuālos dārza apstādījumu veidošanas jautājumos.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 110.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties