Interaktīva mācību satura veidošana ar H5P
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pratīs H5P atvērtās tehnoloģijas iespējas izmantot interaktīva mācību satura radīšanā: veidot un rediģēt interaktīvus videoklipus, prezentācijas, spēles, 3600 virtuālās tūres un citas izstrādnes.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās līdz 16 izglītojamajiem.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas. 1 mācību stunda – 45 minūtes.

Nodarbību laikā dalībnieki iespējami daudz darbojas praktiski, lai izzinātu H5P piedāvātās iespējas un apgūtu prasmes interaktīva satura veidošanā un integrēšanā dažādās interneta vietnēs. Kursu nodarbību starplaikā katrs dalībnieks patstāvīgi pilnveido savas prasmes, veicot nelielus patstāvīgos darbus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties