Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveidos zināšanas par skolēna rakstītprasmi mūsdienu sabiedriskajā telpā. Programmas dalībnieki apgūs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un prasmju papildinājums skolēnu rakstītprasmes attīstības jautājumā. Skolotāji paplašinās izpratni par skolēna rakstītprasmes attīstību katrā no izglītības ieguves posmiem, tās attīstības nozīmi tekstveides procesā.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20-25 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs.

Mācību ilgums – 8 mācību stundas


Maksa

Vienam studentam grupā 17.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties