Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Pilnveidota pedagogu digitālā kompetence atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvaram izglītotājiem. Pedagogi apguvuši prasmes dažādu Microsoft piedāvāto tiešsaistes rīku izmantošanā.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, patstāvīgais darbs, aptauja, diskusija.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums – 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā 14.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties