SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Skaistumkopšanas uzņēmumam
Kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 13, Rīgā 2019. gada 15. janvārī (prot. Nr. 2 24. §) Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 6 stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izgītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties