Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Programma sniedz izpratni par skolēna temperamenta ietekmi uz viņa darbību, uzvedību un reakciju uz sociāliem, emocionāliem un vides stimuliem, uz rakstura un personības veidošanos, temperamentu mijiedarbību, kā arī sniedz ierosmi izmantot skolēnu temperamenta iezīmes, īstenojot pedagoģisko procesu.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 22.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties